ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

 

ΤΕΧΝΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ συνεργάζεται με περισσότερες από 25 εισαγωγικές εταιρείες! 

Ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται από 15’ έως 120’ ανάλογα με το πού βρίσκονται τα ανταλλακτικά που έχουν παραγγελθεί.